• Vertrouwenspersoon

  S.C. Lemele wil een gezellige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving.

  Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.

  In de ideale situatie wordt degene direct aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte of woede kunnen reden zijn dat een slachtoffer zich niet uitspreekt en er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Bij S.C. Lemele is dit Mirjam Dijk. 

  De werkwijze van de vertrouwenspersoon:
  - Luisteren naar de klacht of het probleem;
  - Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  - In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  - Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  - Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Contactgegevens vertrouwenspersoon
  Mirjam Dijk
  06-25298260