• Update corona virus

  Vorige week heeft de regering een beperkte versoepeling van de maatregelen ivm het Coronavirus aangekondigd.

  In navolging van deze regels zullen wij als SC Lemele vanaf 4 mei ons sportpark weer openstellen voor trainingen van jeugd t/m 12 jaar. Het opstarten van de trainingen is facultatief, het staat de trainers van de elftallen vrij om dit te gaan organiseren. Er zal een protocol opgesteld worden waarin de richtlijnen omtrent de trainingen beschreven gaan worden.

  Voor de jeugd ouder dan 12 jaar is besloten voorlopig geen trainingen op te starten. Voornaamste reden is dat het zeer complex zal zijn om de 1,5 meter richtlijn, die voor deze groep geldt, te waarborgen.

  Verder zullen veel van de activiteiten die normaal aan het eind van het voetbalseizoen georganiseerd worden niet doorgaan. Hieronder valt ook het Lemels open, dat dit voetbalseizoen niet door zal gaan.

  Zodra er vanuit de regering (en/of vanuit de gemeente) een verdere versoepeling van de maatregelen wordt doorgevoerd komen we bij jullie terug om aan te geven wat dit voor de voetbal zal beteken.

  Rest ons nog om iedereen sterkte en gezondheid te wensen in deze moeilijke tijden.

  Groeten,

  Het bestuur