• Update corona virus nieuws

  Mededeling S. C. Lemele ivm Covid-19

  De regering heeft afgelopen woensdag de volgende tijdslijn aangekondigd voor sportactiviteiten:

  11 mei: Iedereen mag buiten sporten (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.
  1 september: Alle binnen- en buitensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden.

  Als voetbalvereniging willen we de mogelijkheid tot buiten sporten graag ondersteunen.

  Hierom hebben we besloten om vanaf 11 mei voor jeugd boven 12 en voor volwassenen weer trainingsvormen toe te staan op het sportterrein waarbij expliciet de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

  Concreet betekent dit dat een training weer opgestart mag worden, maar dat op de training alleen trainingsvormen beoefend mogen worden die de 1,5 meter respecteren

  Hieraan zitten de volgende voorwaarden verbonden:

  Alle gegeven trainingen zijn facultatief. Dit betekent dat de persoon in kwestie zelf mag bepalen of hij/zij deel wil nemen aan de training.
  Het sportterrein kan enkel gebruikt worden voor de uitvoer van de trainingsvormen.
  De kleedkamers blijven dicht. Dit betekent dat er thuis omgekleed en gedoucht moet worden.
  De kantine blijft dicht. Dit betekent dat de sporters het complex direct na beëindiging van de training dienen te verlaten.
  De trainingsvormen mogen alleen gegeven worden onder begeleiding van de trainer. De trainer heeft hierbij als expliciete taak om toe te zien op naleving van ​ de 1,5 meter regel.

  Bovenstaande legt een grote verantwoordelijkheid bij de sporter zelf. Dit kunnen we alleen doen als iedereen de regels respecteert. Wij vertrouwen er dus op dat iedereen hier zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in neemt.

  Groeten,

  Het Bestuur