• Het dak ging er af bij S.C. Lemele

  De afgelopen dagen is er hard gewerkt óp het hoofdgebouw van ons sportpark. Het dak ging er letterlijk af! Donderdag 15 september is het dak -inclusief dakramen- verwijderd. En vrijdag zijn alle nieuwe dakplaten geplaatst. Aanstaande zaterdag kunnen de elftallen ook weer gewoon gebruik maken van de ruimtes boven.

  Lekkages en energiebesparing

  Deze renovatie was hoognodig. Het dak was op en hoognodig aan vervanging toe. De afgelopen jaren hebben we meermaals te maken gehad met lekkages. Er zaten meerdere gaten en scheuren in het oude dak. Bovendien had het een minimale isolatiewaarde. En met de energieprijzen van nu is een besparing op die kosten essentieel.

  Het nieuwe dak is voorzien van geïsoleerde sandwichdakpanelen met een golfmotief. En binnenkort worden de dakramen geplaatst. Komende week wordt ook de afwerking aan de binnenzijde afgerond. De uitvoering is verzorgd door Olthof dak, wand- en gevelbeplating in samenwerking met Qwinpro.

  Onderhoudscommissie

  In 2019 is de onderhoudscommissie in het leven geroepen. Zij hebben een uitvoerige inventarisatie gedaan naar het onderhoud op het sportcomplex. Hieruit zijn twee onderdelen naar voren gekomen die op korte termijn noodzakelijk onderhoud behoeven, te weten:

  1. Renovatie van het dak van het hoofdgebouw/kantine.
  2. Het vervangen van de raam- en deurkozijnen (incl. de beglazing) van de kantine.

  Met deze werkzaamheden zijn grote investeringen gemoeid. Tijdens de laatste ALV heeft de vereniging goedkeuring gevraagd aan haar leden voor het uitvoeren van genoemde werkzaamheden op een maximaal te investeren bedrag. Na deze goedkeuring kon de onderhoudscommissie verder met uitwerking van de plannen. Als eerste onderdeel nu is het dak gerenoveerd.