• Update corona virus maatregelen!

  Hallo Leden, Supporters en Sponsoren van SC Lemele,

  Afgelopen maandag heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Corona virus terug te dringen.

  Deze maatregelen zijn tenminste voor de komende 3 weken van kracht. Voor SC Lemele zijn de 2 belangrijkste maatregelen:

  Sluiting van sportkantine
  Geen publiek bij sportwedstrijden

  Sluiting van sportkantines

  Dit betekent dat de sportkantine vanaf dinsdag 29 september tot nader orde gesloten is.
  Uitzondering hierop is dat de sportkantine toegankelijk zal blijven voor een aantal verenigingsactiviteiten ondersteunend aan het voetbal. Deze activiteiten zijn:
  Overleg van commissies en besturen
  Wedstrijdbesprekingen van het eerste elftal
  Maken van ranja, thee en/of koffie voor tijdens de wedstrijd of voor vrijwilligers in officiële functie

  Geen publiek bij wedstrijden

  Dit betekent dat enkel de volgende personen het sportterrein mogen betreden:
  Sporters
  Personen die een rol hebben bij de organisatie en of toezicht op wedstrijden en trainingen. Dit zijn:
  Trainers/Coaches, verzorgers.
  Scheidsrechters en assistent scheidsrechters
  Personen die een officiële functie vanuit de vereniging vervullen (wedstrijd coördinator, bestuursdienst 1ste elftal)
  Chauffeurs voor vervoer van en naar wedstijden
  Na afloop van de trainingen en wedstrijden dienen deze personen het sportpark te verlaten.
  Het is alleen toegestaan om drinken mee te nemen voor tijdens de wedstrijden en trainingen. Het is niet toegestaan om op het sportterrein te blijven en eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.
  Voor overige personen is het niet toegestaan het sportpark te betreden. Dit geldt voor alle dagen in de week. Dit betekent dus o.a ook:
  Geen supporters bij wedstrijden en trainingen van het 1ste elftal
  Geen ouders bij jeugdwedstrijden en trainingen

  Het is zeer spijtig dat de vrijheden omtrent het sporten door de maatregelen van de overheid weer verder beperkt worden. Dit zal echter de enige manier zijn om het Corona-virus weer in te dammen. Ook nu doen we weer een sterk beroep op jullie verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. Als sportvereniging dienen we hier ook het goede voorbeeld in te geven. De laatste weken zien we ook dat er strenger gecontroleerd wordt op het naleven van deze regels, hierbij zijn ook de potentiële boetes op niet naleving van deze regels hoog. Dit betekent ook dat we een ieder verantwoordelijk zullen houden voor het niet naleven van deze regels.

  We hopen dat deze additionele regels van korte duur zijn en dat op korte termijn weer mogelijk gaat worden om elkaar te ontmoeten bij sportwedstrijden en in de kantine.

  Groeten

  Het Bestuur