Kledingfonds

Onze vereniging heeft een overeenkomst gesloten met Hummel als kledingmerk en Intersport Schutte te Raalte als kledingleverancier. Deze over-eenkomst is gesloten als voorbereiding op het kledingfonds wat met ingang van het seizoen 2014/15 zal worden ingevoerd. Hierover is tijdens de afgelopen ledenvergadering reeds enige uitleg gegeven. Het kledingfonds houdt in dat voor spelende leden naast de contributie een bedrag per jaar zal worden geïncasseerd, wat enkel zal worden gebruikt voor het aanschaffen van sportkle-ding. Om de sport onder de jeugd te promoten zal het maand-bedrag bij de jeugd lager zijn dan bij de senioren. Door een cen-trale inkoop ontstaat er uniformiteit bij alle elftallen en kan er door de vereniging veel voordeliger worden ingekocht. Vanuit het kledingfonds zal ieder team worden voorzien de vol-gende kleding:

  • Keeperstenue, met shirt met clublogo en/of sponsor-naam en/of nummering en broek
  • Shirt met clublogo en/of sponsornaam en/of nummering
  • Broek (worden momenteel door leden zelf aangeschaft)
  • Kousen, 1 paar per speler per jaar (worden momenteel door leden zelf aangeschaft)
  • Handschoenen keeper, 1 paar per keeper per jaar (worden mo-menteel door leden zelf aangeschaft)

Voor het aankomende seizoen zijn de bijdrage per speler als volgt vastgesteld:
Senioren/ dames: € 3,- p/speler, p/maand
Junioren/ pupillen: € 2,- p/speler, p/maand

Deze bijdrage zal gelijktijdig met de reguliere contributie wor-den geïncasseerd. Verder is er samen met Intersport Schutte een webshop opgericht waar leden van SC Lemele tegen lagere prijzen sportkleding kunnen kopen, welke niet binnen het leaseplan vallen.

Klik hier om de webshop te bezoeken.