Historie

65 – 70
In den beginne (lees: direkt na de oorlog) was het al diverse malen ter sprake gekomen om in Lemele een voetbalvereniging op te richten. De ene keer bleef het bij sprake alleen, de andere keer werd er een stuk heide ontgonnen en “voetbalrijp’ gemaakt. Helaas draaide het allemaal op niets uit.
Uiteindelijk 1965 was het dan toch zo ver. Door de initiatiefnemers: H.H. Arnold en M.H. Wilts werd op 1 juni ’65 een oprichtingsvergadering uitgeschreven. Hieronder, letterlijk overgenomen, het eerste verslag van de secretaris:

1 juni ’65 Oprichtingsvergadering

Besloten is een voetbalvereniging op te richten.
Als naam wordt “Sportclub Lemele” aangenomen.
Het volgende bestuur wordt gekozen:

H.H. Arnold- voorzitter
M.H. Wilts – penningmeester
H. Zwinselman- secretaris
M. Dubbink – leden
H. Holsappel- ”
J. Zwinselman- ”
A. Exel – ”
H.A. Vorderman – ”

Tevens wordt besloten de benodigde uitrusting aan te schaffen zoals schoenen, shirts enz.
De heer Horstink blijkt de meeste korting te willen geven nl. 20%.
Als clubkleur wordt blauw-wit aangenomen t.w. blauw-wit shirt (staande streep), witte broek en blauwe kousen.
De contributie bedraagt: a. Senioren f 36,- per jaar, b. Junioren van 15 t/m 17 jaar f 18,- per jaar, c. junioren beneden 15 jaar betalen f 6,- per jaar
H. Zwinselman secr.

Ook door de regionale pers werd dit heugelijk feit bekend gemaakt.

De eerste bestuursvergadering vond plaats op 28.9.65 in het jeugdgebouw te Lemele. Enkele opmerkelijke agendapunten hieruit.

“Verlichting: lampen waarschijnlijk deze of volgende week klaar.
Zaterdag palen inzetten. Arnold regelt dit.

Mil. contributie: (voor jongens die in militaire dienst zaten, red.)
m.i.v. 1 oktober is dit 0,50 per maand.

Informeren of de thee bij Krul goedkoper kan.
Vorderman regelt dit.

H. Runherd bedanken voor het oefenterrein + f25,- als beloning.

Bordje plaatsen bij Paarhuis “Toegang terrein Sp. Lemele 150 meter
verder.”

Na enig speurwerk is gebleken dat nog dezelfde herfst met competitie- voetbal werd aangevangen en wel met 4 elftallen. Dit waren 2 senioren- en 2 juniorenelftallen.
Het volgende punt is overgenomen uit de 2e bestuursvergadering (18.10.65).

“Het bestuur besluit dat door de spelers voor of tijdens de wedstrijd
geen alcoholhoudende drank genuttigd mag worden. Bij overtreding volgt
onmiddellijke schorsing voor een of meer competitiewedstrijden. Dit
geldt ook voor reservespelers.”

En dat echt alles nog moest worden geregeld blijkt wel uit het volgende.

“Na de wedstrijd wordt men verzocht zich z.s.m. aan te kleden dit
i.v.m. de opruiming van de kleedkamer.”

De eerste ledenvergadering werd gehouden op 21.10.65 in het jeugdgebouw te Lemele, waarbij 28 leden aanwezig waren. Zonder al te veel problemen werden de agendapunten afgewerkt. Er werden enkele bestuursleden definitief in het bestuur aangenomen, en de eerste kascommissie werd benoemd te weten B. Warmink en H. Stoevelaar. G.J. Hallink verklaarde zich bereid om als vaste grensrechter bij het 2e elftal op te treden.
De aanwezige leden kregen een lijst in te vullen en te ondertekenen, met daarop de belangrijkste statuten en het huishoudelijk reglement, waardoor ze enige verplichtingen t.a.v. de vereniging kregen.

Vermoedelijk is de winter 65/66 zeer streng geweest want de eerst- volgende bestuursvergadering werd pas gehouden in mei. Aan het eind van de vergadering kwam men tot de conclusie dat de vereniging wel degelijk levenskansen bezat. Groen licht dus voor het voortbestaan van Sc. Lemele.

Het financiele plaatje van het 1e jaar zag er zo uit:
Het eerste elftal werd de beginjaren ingedeeld bij lagere elftallen. Dit veranderde in het seizoen 68/69. In het seizoen daarvoor was men kampioen geworden en zodoende promoveerde men naar de standaard- competitie. Het trainersduo dat toen aktief was, bestond uit H. Vorderman en G. Willems.

In deze periode kwam het clubblad van de grond. Dit blad diende ervoor te zorgen dat de onderlinge band tussen de leden werd verbeterd. Helaas ging het experiment na een seizoen al weer ter ziele. Enige jaren later zou een nieuwe poging worden ondernomen.

VELDVOORDEEL: Lemele bleek in de thuiswedstrijden veel meer punten te pakken dan “uit”. Blijkbaar waren zij beter gewend om op het hobbelige veld te spelen dan de tegenstander. Ze hoefden zich niet te schamen: anno 1990 speelt Milaan zelfs nog in de zandbak!

Toen men bij Krul speelde, waren de maanden mei tot en met september altijd problematisch. De accommodatie fungeerde namelijk ook als recreatie-oord. De voetbalvereniging was zodoende genoodzaakt om in die maanden bij naburige verenigingen aan te kloppen. De Gemeente Ommen vond uiteindelijk een oplossing voor dit probleem. Zij kocht grond van een zekere Lodeweges. Bijna 5 jaar na de oprichting werd het nieuwe complex in gebruik genomen. Op 30 april 1970 werd de eerste officiele wedstrijd gespeeld tussen Lemele 2 en Voorwaarts 5. J. van Oene zal altijd wel in onze herinnering blijven, hij was degene die het openingsdoelpunt scoorde op het nieuwe veld.